RT Praktijk voor
lees- en spellingbegeleiding + rekenen
in Wateringse Veld, Den Haag

Ik Leer Leren
De Ik Leer Leren training richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Het programma is voor kinderen en jongeren van 11 t/m 16 jaar.

Voor wie is de training bedoeld?
Kinderen met concentratieproblemen
Kinderen met faalangst
Kinderen die onder hun niveau presteren
Kinderen met motivatieproblemen
Kinderen die moeite hebben met plannen en organiseren.

Inhoud van de training
Les 1: Hoe leer je, waarom leer je, wat heb je nodig om te kunnen leren
Les 2: Leren omgaan met faalangst en motivatie-strategieën
Les 3: Leren plannen en organiseren van je huiswerk
Les 4: Leren omgaan met concentratie
Les 5: Leertechnieken voor het onthouden van de lesstof.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de landelijke website www.ikleerleren.nl

Tarieven
Individuele training
5 bijeenkomsten van 1 uur
€ 320,= inclusief werkboek à € 32,50

Groepstraining
5 bijeenkomsten van 1,5 uur
3 tot 5 deelnemers
€ 200,= inclusief werkboek à € 32,50

Contact
Tarieven