RT Praktijk voor
lees- en spellingbegeleiding + rekenen
in Wateringse Veld, Den Haag

Tarieven remedial teaching
Kennismakingsgesprek, intake gratis
RT-begeleiding 45 minuten 45,-
RT-begeleiding 60 minuten 58,-
Mijn uurtarief bedraagt
en dit breng ik in rekening voor:
 • Didactisch onderzoek
 • Opstellen handelingsplan
 • Evaluatiegesprek
 • Eindverslag
(Uit ervaring blijkt dat ieder bovenstaand onderdeel ongeveer 45 minuten tijd kost).
58,-
Tarieven Begrijpend lezen
 • 8 bijeenkomsten van 45 minuten
 • inclusief materialen en huiswerkbladen

350,-
Tarieven training Ik Leer Leren
Individuele training Ik Leer Leren
 • 5 bijeenkomsten van 1 uur
 • inclusief werkboek 32,50
320,-
Groepstraining Ik Leer Leren
 • 5 bijeenkomsten van 1,5 uur
  3 tot 5 deelnemers
 • inclusief werkboek 32,50
200,-
Tarieven kindercoaching
Intake, 30 minuten 30,-
Begeleiding, per uur 65,-
Tarief basisscholen
Uurtarief 65,-

BTW-vrijstelling voor het onderwijs.

Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de
Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).

Contact
Tarieven