RT Praktijk voor
lees- en spellingbegeleiding + rekenen
in Wateringse Veld, Den Haag

Voor wie?
Ik geef lees- en/of spellingbegeleiding aan kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs en aan leerlingen uit de brugklas. Hierbij richt ik mij op kinderen die wat meer moeite hebben met lezen en spellen. Bij een vermoeden van dyslexie kan ik uw zoon of dochter doorverwijzen voor de juiste diagnose.

Het onderzoek
Nadat ik een didactisch onderzoek heb afgenomen (voor technisch lezen en/of spelling), stel ik een handelingsplan op. Hierin staan de beginsituatie, de doelstelling en de gekozen aanpak beschreven. Ook stel ik daarin een datum voor evaluatie vast. Info over de kosten van het didactisch onderzoek en het opstellen van een handelingsplan vindt u in het overzicht van de tarieven.

Begrijpend lezen
Vindt uw kind begrijpend lezen moeilijk? Met mijn methode leer ik uw kind in 8 begeleidingsmomenten de zes leesstrategieën aan. Na de training begrijpend lezen kan uw kind zelfstandig aan de slag. Goed leren begrijpend lezen is een kwestie van veel oefenen.

Inhoud training begrijpend lezen:
Voorspellen
Samenvatten
Tekstsoorten
WWH vragen
Verwijswoorden
Tekstverbanden en signaalwoorden

Tarief
8 bijeenkomsten van 45 minuten.
€315,= inclusief materialen en huiswerkbladen (BTW vrij).

Begeleiding
RT-begeleiding is mogelijk bij u thuis, bij mij thuis of op school.
Leesbegeleiding of spellingbegeleiding vindt één maal per week plaats.

Evaluatie
Na tien weken RT-begeleiding vindt een evaluatie plaats. Daaruit blijkt of de leerdoelen zijn behaald. Daarna kan de RT-begeleiding stoppen of we kunnen kiezen voor een vervolgtraject.

Contact
Tarieven